Stejně mladá jako prvního dne?

pondělí 26. leden 2015 11:06

by CubaRaw

Nevím, z jakého úhlu se dívala, ale skutečně se mi nedaří spatřit to mládí kubánské revoluce, o kterém nedávno psala novinářka Arlín Alberty Loforte ve vládním deníku Granma.

Prostřednictvím série rozhovorů s mladými profesionály, které ve všech případech vyznívaly ve prospěch politického procesu započatého před šestapadesáti lety, stanovuje parametry, z nichž posléze vyvozuje, že kubánská revoluce je stejně mladá jako prvního dne. Tento názor by však na Kubě našel mnoho odpůrců ve všech vrstvách kubánské společnosti. Novinářčin úhel pohledu je v přímém rozporu s názorem tisíců lidí, jejichž mysl není zastřena závojem romantické mlhy, názorem, který nikdy nedostane prostor v oficiálním tisku.

Prchavý přízrak nových pořádků, k nimž prezident Raúl Castro svolil, nemůže překrýt známky zbídačení. Přes veškerou politickou a mediální snahu kritickou situaci napravit pozorujeme všude kolem sebe úpadek a známky znechucení. Systém založený na vládě jedné strany a centrálně plánovaném hospodářství je dnes přece jen o poznání méně ortodoxní než před deseti lety. Tvrdit, že komunismus na Kubě je stále při síle, lze jen s notnou dávkou ironie. Někteří kritici režimu jej dnes popisují spíše jako stařenu maskující vrásky make-upem, jiní v něm zase vidí zestárlou příšeru, která spolykala naděje několika generací.

Dlouhé trvání dávno nastoleného režimu s generálem-prezidentem v čele se projevuje na každém centimetru ostrova a na životech většiny kubánských rodin, které každý den bojují o přežití. Kubánský komunismus, který za čtyři roky oslaví své šedesáté výročí, čeká stejný osud jako ostatní komunistické režimy v Evropě a Asii. Fidelem nastolený režim sice stále stojí na nohou, ale otřásá se v základech. Zestárnul totiž rychleji, než si mysleli. Škoda, že v úvodu zmíněná novinářka Arlín Alberty Loforte nemá dostatečně ostrý zrak, aby si všimla jeho stařeckých vrásek a nejistého kroku.

Pokud nechce být za blázna, snad by se měla zkusit na věc podívat z jiného úhlu.

Španělský conquistador Juan Ponce de León se na počátku šestnáctého století pokoušel najít pramen věčného mládí. Zemřel zahloubán do snění o koupeli v živé vodě, kterou nikdy neobjevil. Kubánskou revoluci čeká stejné zklamání. Nachází se na prahu smrti, jíž přes veškeré pokusy popřít skutečnost neunikne.

Jorge Olivera

Jorge Olivera

Jorge Olivera

Dění na Kubě z pohledu básníka disidenta.

Básník, spisovatel a novinář jeden z vězňů takzvaného Černého jara 2003, kdy byl odsouzen na 18 let. Dnes v podmínce, ale do doby než vyprší nesmí z ostrova odjet a zase se vrátit. Opakovaně pozván přednášet na Harvardovu univerzitu. Zakládající člen PEN Klubu na Kubě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora